St. John's Lutheran Church Scholarship - Wittenberg University - Fastweb

St. John's Lutheran Church Scholarship - Wittenberg University

Provided by: Wittenberg University

Awards

Varies

Deadline

Varies

The St. John's Lutheran Church Scholarship is available to students at Wittenberg University. You must me a member of St John's Lutheran Church in Dayton, Ohio, to be eligible for this award.