Illinois College Opportunity Award - Fastweb

Illinois College Opportunity Award

Provided by: Illinois College

Awards

$10,000

Deadline

Varies

The Illinois College Opportunity Award is available to incoming freshmen at Illinois College.